Nieuws

Administratieve lasten die samenhangen met herhaalverwijzingen waren voor zorgverleners in de paramedische sector een groot knelpunt.

Dat is opgelost per 1 januari 2017, want partijen hebben afgesproken dat herhaalverwijzing niet meer nodig is voor een deel van de paramedische behandelingen.

Het gaat hierbij om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. In dat geval stuurt de paramedicus een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts.

U hoeft als patiënt dus niet meer een jaarlijkse herhaalverwijzing op te vragen bij uw specialist of arts wanneer u voor een aandoening vanuit de chronische lijst wordt behandeld.

RECENT NIEUWS