Nieuws

De stichting Gezondheidszorg Stadshagen heeft tot doel het bevorderen en uitvoeren van een samenhangend geheel van eerstelijnszorg en daarmee gelijk te stellen en/of samenhangende activiteiten, van optimale kwaliteit, tegen acceptabele kosten. De stichting exploiteert het Gezondheidshuis en wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. Door het vertrek van één van de leden (einde zittingsperiode) ontstaat een vacature voor:

                                          Lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het algemene beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance code. Daarnaast staat de RvT de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde op de verschillende beleidsterreinen. De RvT komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met maximaal één maal herbenoeming. Benoeming vindt plaats door de RvT. Wij bieden: een functie bij een innovatieve organisatie waar maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk element is.

Functie-eisen
• Onderschrijft de doelstellingen van de stichting.
• Beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
• Bezit algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
• Hanteert een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand.
• Heeft het vermogen om de directeur/bestuurder met raad en daad als klankbord terzijde te staan.
• Heeft bij voorkeur affiniteit met:

o lokale situatie met name wat betreft de zorg
o de werkvelden van het Gezondheidshuis

• Heeft inzicht in de zorgsector en zorgverlening en is voldoende beschikbaar.
• Wonen in (de omgeving van ) Stadshagen is een pré.

Wij zoeken kandidaten voor het Juridische profiel:
Kennis van relevante wet- en regelgeving omtrent zorg- en dienstverlening. Specifieke juridische kennis op het gebied van:
• Contracten met interne en externe partijen
• Juridische aspecten rondom samenwerkingsverbanden

Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met: de heer Aad Schouten directeur/bestuurder 06 25006013. Of de heer René Gort Erbrink: 06 28594545. Reacties gestuurd worden naar: Stichting Gezondheidszorg Stadshagen, de heer R. Gort Erbrink, voorzitter Raad van Toezicht, Werkerlaan 156, 8043 LK Zwolle. Of via e-mail naar: j.tolsma@gezondheidshuis.nu.

RECENT NIEUWS