Bijzonder verlof
Vanaf 26 april is Edward Knol in verband met bijzonder verlof voor negen weken afwezig.
De collega’s van de Verbinding zullen zijn praktijk waarnemen.
Tevens is er een basisarts aangesteld om de andere artsen te ondersteunen in de spreekuren.

Zwangerschapsverlof
Met ingang van 16 mei gaat dokter Korteschiel met zwangerschapsverlof.
De verwachting is dat zij rond 1 oktober haar werkzaamheden weer zal oppakken.
Vanaf 1 Juli neemt dokter Van der Laan waar voor dokter Korteschiel, tot die tijd zal er voor spoed worden waargenomen door de overige collega’s.
Tevens is er een basisarts aangesteld om de andere artsen te ondersteunen in de spreekuren.