Menu tonen

Apotheek Gezondheidshuis staat voor deskundigheid en kwaliteit. Hieronder volgt een opsomming van activiteiten die de apotheek onderneemt om deze kernwaarden te waarborgen.

Certificering

Sinds 1 juli 2010 is de apotheek HKZ-gecertificeerd. Jaarlijks komt er een auditor van een certificeringsinstantie om steekproefsgewijs te controleren of de apotheek voldoet aan alle kwaliteitseisen. Naast deze jaarlijkse externe controle worden er diverse interne en intercollegiale controles in samenwerking met andere apotheken uitgevoerd.

Nascholing

Als onze apothekers zijn ingeschreven in het BIG-register en het register Specialist Openbaar Apotheker. Voor het behoud van deze registratie is jaarlijkse nascholing verplicht.

Ook voor de apothekersassistenten geldt dat zij zich moeten ontwikkelen door middel van een bepaald aantal uren nascholing.

Specialisaties

Binnen het apotheekteam is er een aantal specialisaties in verschillende aandachtsgebieden, zoals astma, diabetes en incontinentie en huidverzorging. Ook de financiële administratie en levering van medicatie in medicatierollen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde assistenten.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt aan de hand van prestatie-indicatoren vast of het kwaliteitsbeleid van een apotheek voldoet aan inhoudelijke voorwaarden voor goede farmaceutische zorg.

De zorgverzekeraars maken gebruik van deze informatie bij het sluiten van een contract met apotheken.

Patiënttevredenheid

Een jaarlijks terugkerende patiënten enquête is onderdeel van de contractafspraken met zorgverzekeraars.

Naast een uitgebreide enquête kunt u via de mail benaderd worden voor deelname aan een korte vragenlijst over uw bezoek. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan mee wilt werken. Uw mening is voor ons belangrijk om ons te blijven verbeteren.