Menu tonen

U weet zelf welke geneesmiddelen u gebruikt, zowel op recept als uit de vrije verkoop. Vaak weet u ook voor welke geneesmiddelen u allergisch of overgevoelig bent. Deel al deze informatie ons, zodat uw medicatieoverzicht actueel blijft.

Op verzoek verstrekken wij een uitdraai van uw farmaceutisch dossier, met een overzicht van uw geneesmiddelgebruik, contra-indicaties en allergieën. Als u het bij u draagt, kunt u in verwachte én onverwachte situaties altijd laten zien welke geneesmiddelen u gebruikt.

Dit overzicht kunt u gebruiken:

  • Bij opname in het ziekenhuis of bezoek aan de specialist.
  • Bij verhuizing naar een andere woonplaats, bij inschrijving in een nieuwe apotheek.

Reisdocument

Gaat u naar het buitenland? Dan kunnen wij een reisdocument aan u meegeven.

Gebruikt u een geneesmiddel dat valt onder de opiumwet, zoals morfine, fentanyl, methylfenidaat of Concerta en gaat u naar het buitenland? Dan dient u hiervoor een officiële verklaring aan te vragen.

Via hetcak.nl vindt u alle informatie voor het eventueel aanvragen van de verklaring. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 4 tot 6 weken.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?