Menu tonen

kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting en advies. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

De ouders/verzorgers worden nauw bij de behandeling betrokken en er wordt samengewerkt met andere, voor de behandeling relevante, disciplines (o.a. artsen, specialisten, logopedisten, leerkrachten).

Mogelijke indicaties bij kinderen

Baby’s

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Zuigelingen met voorkeurshouding of afplatting van het hoofd
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Te vroeg geboren kinderen (prematuur)
 • Aangeboren afwijkingen of syndromen

Peuter en kleuters

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon (tenenloper)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische klachten

Oudere kinderen tot 18 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische klachten
 • Sportblessures
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Inspanningsproblemen
 • Chronische vermoeidheid of pijnklachten

Vergoeding kinderfysiotherapie

De eerste 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling is niet belast met een eigen risico of eigen bijdrage. Wanneer er meer behandelingen nodig zijn zal dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Bij kinderen die behandeld worden vanwege een chronische code voorkomend op de chronische lijst wordt bij een medische verwijzing van de huisarts of specialist ook na de 18e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Soms is hiervoor toestemming nodig van uw verzekeraar.

De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is.

Sophie Engelen is Kinderfysiotherapeut en Anouk Alferink ziet mede kinderen tot 18 jaar in het Gezondheidshuis.