Menu tonen

Huisregels Praktijk

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Praktijk voor Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 3. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 4. U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 5. Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 6. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 7. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 8. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 9. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 10. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. bij de balie.
 11. Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 12. Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de praktijk of oefenruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 13. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 14. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 15. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 16. Bij afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte van de behandelend fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt overgenomen door een bevoegd fysiotherapeut.
 17. Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor een fysiotherapeutische behandeling, brengen wij de kosten van de behandeling bij u in rekening.
 18. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister.
 19. De praktijk heeft een klachtenregeling via het KNGF, informatie via de website en praktijk assistent.
 20. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten- /consumentenfederatie en het KNGF.
 21. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 22. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 23. De algemene tarievenlijst wordt aangegeven in de wachtruimte en staat vermeld op de website.

Huisreglement voor het gebruik van de oefenzaal

 1. De oefenruimte alleen met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen, betreden.
 2. Geen schoenen met zwarte zolen.
 3. Neem een handdoek mee.
 4. Geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaten.
 5. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
 6. Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is verplicht. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven is de FT praktijk niet verantwoordelijk voor hierdoor ontstane valpartijen.
 7. Gebruikt materiaal (kegels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden