Menu tonen

Pluspraktijk

De titel Pluspraktijk wordt uitgegeven door de grote zorgverzekeraars aan praktijken die niet alleen aan de standaardeisen voldoen, maar die op het gebied van kwaliteit nog een stap verder gaan. Vanaf 2012 zijn wij één van de Pluspraktijken in Nederland. In december 2016 hebben wij de audit voor het EffectiviteitsTraject behaald. Deze audit is toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken die twee of meer opeenvolgende keren de ‘Plus audit’ met positief resultaat hebben doorlopen. Onze behandelingen zijn bewezen effectief en van een aantoonbare kwaliteit. Tweejaarlijks wordt er een visitatie gehouden door Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Voordeel van de Plus Praktijk voor u:

  • een uitstekende kwaliteit van de behandelingen
  • een hoge mate van kennis & expertise van de (fysio)therapeuten;afspraak op korte termijn
  • binnen twee dagen wordt u gezien bij acute klachten
  • ruime openingstijden
  • uitstekende bereikbaarheid
  • een bovengemiddelde klanttevredenheid
  • goede informatievoorziening
  • een gedegen klachtenregeling.

BIG-registratie

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden.

Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie

Fysiotherapie Gezondheidshuis is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). De Keurmerk praktijk bestaat uit Keurmerk fysiotherapeuten en voldoet daarnaast aan aanvullende praktijk eisen, waaronder dataverzameling en visitatie. Stichting Keurmerk Fysiotherapie voert een actief beleid om de kwaliteit in de fysiotherapie constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, structurele (bij)scholing en vakoverleg (Peerreviews), worden toegelaten tot het Keurmerk Kwaliteitsregister.

Alle medewerkers van Gezondheidshuis Stadshagen zijn in het BIG en Keurmerk Kwaliteitsregister opgenomen. Dit is voor u een extra zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Als patiënt heeft u bepaalde rechten. U heeft bijvoorbeeld recht op privacy; hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw (medische) gegevens omgaan. Ook heeft u recht op informatie over uw ziekte, behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Naast rechten heeft u ook plichten. U moet bijvoorbeeld de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg, dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

RECENT NIEUWS