Overige zorg

Expertisecentrum voor mannen, vrouwen en kinderen bij problemen met plassen, ontlasten, verzakkingen, vrijen en pijn in het bekkengebied. 

Redenen om bij ons te komen:

 • Zwangerschapsgerelateerde pijnklachten
 • Incontinentie voor urine en/of ontlasting
 • Plasklachten
 • Ontlastingsklachten (zoals obstipatie)
 • Verzakkingsklachten
 • Seksuele klachten
 • Stuitpijn
 • Diastase
 • Operaties in buik-bekkenregio
 • Pijn in bekken(bodem)regio
 • Plas- en poepproblemen bij kinderen

Intake en onderzoek
De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met het zoeken naar de oorzaak van uw klacht. Dit gebeurt door een uitgebreid vraaggesprek en bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Wanneer duidelijk is waar de behandeldoelen liggen, wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandeling is erop gericht uw klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van klachten een belangrijke rol. We houden ons bezig met preventie, voorlichting, coaching, begeleiding én behandeling.

Afspraak maken
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken en we hebben geen wachtlijst. Via de button op onze website kunt u zelf uw eerste afspraak inplannen. U mag ook onze voicemail inspreken (038) 454 55 26, of een email sturen naar info@bekken-bodem.nl. Wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

RECENT NIEUWS