Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke of psychische klachten bij het oplossen van problemen in het functioneren thuis, op school of op het werk. Het persoonlijk welbevinden en de zelfredzaamheid worden door behandeling vergroot.

Voor een afspraak kunt u bellen 038 - 423 49 53.

Heleen Rook en collega's

Spectrum 24 past de Ronnie Gardiner Methode (RGM) toe, klik hier voor de folder.