Overige zorg

Ergotherapie helpt mensen met lichamelijke of psychische klachten bij het oplossen van problemen in het functioneren thuis, op school of op het werk. Het persoonlijk welbevinden en de zelfredzaamheid worden door behandeling vergroot. Voor een afspraak kunt u bellen 038 - 423 49 53.

Heleen Rook en collega's

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?