Overige zorg

De wijkverpleging van Icare kan u ondersteunen bij de verpleging en de verzorging thuis. Icare verleent zorg met kleine wijkteams.

Icare verleent zorg met kleine wijkteams. Team stadshagen bestaat uit negen (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

De zorg van Icare kan bijvoorbeeld gaan om wondzor, maar ook om hulp bij douchen of om de zorg in de palliatieve fase. Vaak is de zorg tijdelijk nodig, maar soms ook blijvend.

De visie op zorg van Icare draait vooral om 4 pijlers: kwaliteit van leven, zelfmanagement, preventie en omgeving. Dit wil vooral zeggen dat we het belangrijk vinden dat de zorg aansluit op de behoefte van de zorgvrager en zijn omgeving (evt. mantelzorg) en dat we het hierbij erg belangrijk vinden dat de zorgvrager zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet en de wijkverpleegkundige in het team kan in een intakegesprek met u bespreken of u hiervoor in aanmerking komt. De zorgvraag wordt op die manier ook afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie.

Er is geen eigen bijdrage voor de zorg, als deze onder de zorgverzekeringswet valt.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor een intakegesprek of vragen over de zorg kan u altijd rechtstreeks bellen of mailen met
de wijkverpleegkundiges Esther van der Hoeven: tel; 06-23900384 of Miranda de Haan; tel; 06-10270875

RECENT NIEUWS