Overige zorg

De wijkverpleging van Icare kan u ondersteunen bij de verpleging en de verzorging thuis. Icare verleent zorg met kleine wijkteams. Team stadshagen/westenholte/pg bestaat uit 20 verzorgenden en verpleegkundigen.
Icare biedt zorg bij wassen/douchen en aankleden. Maar ook voor complexere zorg zoals wondzorg/stomazorg of zorg in de palliatieve fase kunt u bij ons terecht. Vaak is de zorg tijdelijk nodig, maar soms ook blijvend.
De visie op zorg van Icare draait vooral om 4 pijlers: kwaliteit van leven, zelfmanagement, preventie en omgeving. Dit wil vooral zeggen dat we het belangrijk vinden dat de zorg aansluit op de behoefte van de zorgvrager en zijn omgeving (evt. mantelzorg) en dat we het hierbij erg belangrijk vinden dat de zorgvrager zelf de regie houdt over zijn/haar eigen leven.

De zorg die wij leveren valt onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De wijkverpleegkundige uit het team kan tijdens een intakegesprek beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag in kaart gebracht en afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie.


Hoe kunt u ons bereiken?

Voor een intakegesprek of vragen over de zorg kunt u altijd rechtstreeks bellen of mailen met de wijkverpleegkundige:

Alberta Leusink tel: 06-22762184 (regulier)
Esther van der Hoeven tel:06-23900384 (regulier & aandachtsvelder wondzorg)
Lieneke Jansen tel: 06-22515713 (regulier)
Gonda Dautzenberg tel: 06-51697739 (psychogeriatrie)

 

RECENT NIEUWS