Gezondheidshuis

Inschrijven van nieuwe patiënten 

Huisartspraktijk Werkeren en Huisartspraktijk De Verbinding zijn open voor nieuwe inschrijvingen. 

Wanneer u zich als nieuwe patiënt bij ons wilt inschrijven, dan verzoeken wij u om de drie onderstaande formulieren van onze website te downloaden, op te slaan op uw computer en daar in te vullen. De ingevulde formulieren kunt u uitgeprint inleveren bij de receptie van het Gezondheidshuis.

Alle formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de receptie van het Gezondheidshuis.

Als u via een beveiligde omgeving wilt kunnen communiceren met uw nieuwe huisarts, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via www.MijnGezondheid.net

Uitleg per formulier:

  1. Inschrijfformulier per nieuwe patiënt 

Er zijn twee soorten formulieren:

A -  voor volwassenen en eventuele kinderen tot 12 jaar. Deze dient door de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Inschrijfformulier ouder (+ kind tot 12 jr)

B - voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Kinderen van 12 tot 16 jaar ondertekenen samen met de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Inschrijfformulier 12- 16 jaar 

  1. Medisch vragenformulier per nieuwe patiënt

Met dit formulier geeft u uw nieuwe huisarts de medische informatie die voor goede huisartsenzorg belangrijk is.

Medisch vragenformulier

  1. Opt-in formulier (toestemmingsformulier) gezin

Met dit formulier kunt u toestemming geven voor inzage in uw patiëntendossier door andere zorgverleners, zoals medisch specialisten in het ziekenhuis, in het weekend ook de huisartsenpost en de dienstdoende arts en/of apotheek. Voor eventuele gezinsleden kan op het formulier ook toestemming gegeven worden. Iedere ouder dient een handtekening te zetten onder dit document. U kunt uw toestemming kenbaar maken via onderstaand toestemmingsformulier of via volgjezorg.nl (wilt u dit dan wel aangeven in het formulier).

Toestemmingsformulier LSP

Identificatie

Naast deze documenten hebben wij ook een kopie van uw zorgpas of polis nodig.

Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Wij vragen u daarom om bij het inleveren van de documenten een identificatie (paspoort, ID, rijbewijs) per nieuw ingeschreven patiënt(en) te laten zien.

Vorige huisarts

Denkt u er ook aan om uw vorige huisarts te vragen om uw medisch dossier naar onze praktijk te laten overschrijven?

Nog even op een rijtje:

stap 1: benodigde formulieren downloaden en opslaan.

stap 2: invullen, uitprinten en ondertekenen.

stap 3: ingevulde formulieren inleveren samen met een kopie van de zorgpas of zorgpolis bij de receptie van het Gezondheidshuis en u daarbij te identificeren met ID, paspoort of rijbewijs

Attentie voor u gaat invullen: de formulieren eerst downloaden en opslaan op uw eigen computer!

Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgorganisaties om patiënten te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.

In onze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw rechten als patiënt (bijvoorbeeld inzage, correctie en verwijdering van informatie), wat wij met uw gegevens doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

Tevens infomeren wij u over het Landelijk Schakelpunt (LSP).

We vragen u deze informatie door te nemen en bij vragen kunt u contact opnemen via info@gezondheidshuis.nu.

RECENT NIEUWS