Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De medewerkers van Gezondheidshuis Stadshagen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, kan dit mondeling of schriftelijk bij de betrokkene of diens leidinggevende. Samen proberen we dan tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt uw klacht digitaal indienen door het invullen van het klachtenformulier.

Het klachtenformulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het Gezondheidshuis. Het ingevulde formulier kunt u daar ook inleveren. U ontvangt een ontvangstbevestiging waarna de betrokken zorgverlener contact met u zal opnemen.

Klachtenfunctionaris
Komt u er met betrokken medewerker of diens leidinggevende niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst:

- Adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of
- Bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of
- Bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (bijvoorbeeld middels een bemiddelingsgesprek).

Het is uw eigen keuze of u hier gebruik van wilt maken. Hieraan zijn voor u als klager geen kosten verbonden.

Gezondheidshuis Stadshagen heeft haar klachtenregeling en -bemiddeling ondergebracht bij Quasir.

Contactgegevens Quasir:

  • Post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.
  • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Klachtenbemiddeling
  • telefonisch: 06-48445538 (9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)
  • Uiterlijk binnen 48 uur na uw melding wordt u terug gebeld of gemaild, bij geen gehoor.
  • Meer informatie over Quasir is te vinden via www.quasir.nl

Op het moment dat u daadwerkelijk een klacht indient is deze klachtenregeling van toepassing.

Geschillencommissie
Is de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij een geschillencommissie. Die doet een uitspraak over uw klacht.

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten
Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de vermelde websites hieronder.

Adressen en contactgegevens

Huisarts en apotheek
www.skge.nl
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229100
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fysiotherapie
Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klokkenluidersregeling

Klik hier voor het document Klokkenluidersregeling Gezondheidshuis Stadshagen.