Gezondheidshuis

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De medewerkers van Gezondheidshuis Stadshagen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, kan dit mondeling of schriftelijk bij de betrokkene of diens leidinggevende. Samen proberen we dan tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt u klacht digitaal indienen door het invullen van het klachtenformulier.

Het klachtenformulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het Gezondheidshuis. Het ingevulde formulier kunt u daar ook inleveren.

U ontvangt een ontvangstbevestiging waarna de betrokken zorgverlener contact met u zal opnemen.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met betrokken medewerker of diens leidinggevende niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.

Geschillencommissie

Is de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij een geschillencommissie.

Die doet een uitspraak over uw klacht.

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de vermelde websites hieronder.

ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

 

Huisarts en apotheek

www.skge.nl

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel: 088-0229100

Mail: info@skge.nl

 

Fysiotherapie

Stichting Keurmerk Fysiotherapie 

Westerlaan 51

8011 CA Zwolle

info@keurmerkfysiotherapie.nl

RECENT NIEUWS