Gezondheidshuis

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De medewerkers van Gezondheidshuis Stadshagen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, kan dit mondeling of schriftelijk bij de betrokkene of diens leidinggevende. Samen proberen we dan tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt u klacht digitaal indienen door het invullen van het klachtenformulier.

Het klachtenformulier is ook verkrijgbaar bij de receptie van het Gezondheidshuis. Het ingevulde formulier kunt u daar ook inleveren.

U ontvangt een ontvangstbevestiging waarna de betrokken zorgverlener contact met u zal opnemen.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met betrokken medewerker of diens leidinggevende niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.

Geschillencommissie

Is de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij een geschillencommissie.

Die doet een uitspraak over uw klacht.

Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op de vermelde websites hieronder.

ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

 

Huisarts en apotheek

www.skge.nl

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel: 088-0229100

Mail: info@skge.nl

 

Fysiotherapie

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

KNGF Ledenvoorlichting

Tel: 033-467 29 29

 

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?