Menu tonen

Huisartsenpraktijk Werkeren is gevestigd in het Gezondheidshuis in de wijk Stadshagen. Er werken zes huisartsen, een waarnemend huisarts, een verpleegkundig specialist, twee praktijkverpleegkundigen, een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg en doktersassistenten.

Wie wij zijn en wat wij doen, kunt u lezen op deze website.

Onze informatie is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar.
Kijk op uw gemak rond op onze site. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.

De HUISARTS is het eerste aanspreekpunt voor problemen met de gezondheid van zijn patiënten. De huisarts handelt medische problemen zelf af of verwijst door naar andere artsen of zorgverleners. De huisarts houdt spreekuren en legt huisbezoeken af. Ook draait de huisarts diensten op de HuisartsenPost Zwolle.

NHG praktijkaccreditering

In de huisartsenpraktijk van het Gezondheidshuis wordt gewerkt aan kwaliteit en zorgverbetering. De medewerkers willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Zij werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en hebben het predicaat GEACCREDITEERDE PRAKTIJK volgens de NHG.

Een door NHG gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt de praktijk bezocht door een NHG-medewerker om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of we nog aan de accreditatievoorwaarden voldoen. We willen de praktijk blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? We horen het graag van u!

Waarneming tijdens vakantie

Als uw huisarts afwezig is i.v.m. vakantie dan nemen de andere huisartsen uitsluitend waar voor spoedgevallen.

Medische verklaring

Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven. Ook mogen zij de bij hun hen ingeschreven patiënten niet medisch keuren. lees meer...