U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor alle contacten: per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt, of in de apotheek komt.

 De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen het Gezondheidshuis

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, in dat geval graag uw begrip hiervoor.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en accepteren onze verschillen.
 • Wij tolereren geen belediging, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag, in welke vorm dan ook. Ook dreigend en grof taalgebruik valt hieronder.
 • Wanneer dit toch voorkomt zal de praktijkmanager/ directeur hiervan op de hoogte worden gebracht en wordt hier een aantekening in onze administratie van gemaakt.  In de meeste gevallen krijgt de veroorzaker een waarschuwing (gele kaart) en wordt dit ter kennisgeving gemeld aan de politie
 • Bij herhaling binnen de termijn van één jaar, of bij zeer ernstige overschrijding van onze regels krijgt de veroorzaker (met uitzondering van spoedzorg) geen toegang meer tot het Gezondheidshuis (rode kaart) en doen wij aangifte bij de politie.
 • Roken is in het Gezondheidshuis niet toegestaan. Mensen die onder kennelijke invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot het Gezondheidshuis geweigerd worden.
 • Wij respecteren elkaars eigendommen. Het Gezondheidshuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Mobiel bellen is toegestaan zolang dit geen overlast geeft; houd dus rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in het Gezondheidshuis.

In het Gezondheidshuis doen wij er alles aan om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u verbeterpunten of klachten hebben, dan kunt u die online of via een medewerker aan ons doorgeven.

Wij krijgen enkele keren per jaar te maken met (verbale) agressie en geweld richting onze medewerkers. In dat geval nemen wij direct actie. Daarmee voeren wij het beleid Veiligezorg® uit dat in heel Nederland toegepast wordt ter vermindering van ongewenst gedrag tegen hulpverleners.

Hieronder worden de gevolgen van een gele en rode kaart toegelicht.

Toelichting gele kaart (waarschuwing) en gevolgen voor de veroorzaker

Het Gezondheidshuis geeft de veroorzaker een waarschuwing in de vorm van een gele kaart gele kaart bij grof en/of dreigend taalgebruik, belediging, discriminatie, ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag, stalking of andere vormen van agressie.

Gevolgen voor de veroorzaker

 • Een waarschuwing (gele kaart) is geen aangifte, maar wordt ter kennisgeving aan de politie gemeld. De politie neemt geen actie. Wel heeft de medewerker van het ziekenhuis recht om officieel aangifte doen. Als de aangifte voor de rechter komt, kan de veroorzaker een strafblad krijgen.
 • Een waarschuwing duurt maximaal één jaar. Vindt binnen dit jaar een herhaling van agressie plaats in ons Gezondheidshuis, dan volgt automatisch een toegangs­verbod (rode kaart).

Toelichting rode kaart (toegangsverbod) en gevolgen voor de veroorzaker

 • Het Gezondheidshuis geeft de agressor een verbod als (ondanks eerdere waarschuwing) sprake is van herhaaldelijk ongewenst gedrag zoals hierboven vermeld. 
 • Het Gezondheidshuis kan de agressor zonder voorafgaande waarschuwing een toegangsverbod opleggen als sprake is van fysieke agressie of een zeer ernstige primaire bedreiging.

Gevolgen voor de veroorzaker

 • De agressor is gedurende maximaal één jaar niet meer welkom in het Gezondheidshuis. De agressor moet uitwijken naar een andere zorgverlener buiten het Gezondheidshuis, behalve als sprake is van een levensbedreigende situatie of acute psychische nood.
 • Het Gezondheidshuis kan samen met het slachtoffer of uit naam van het slachtoffer officieel aangifte doen bij de politie: dan wordt er proces verbaal opgemaakt en komt de aangifte voor de rechter. Dat kan betekenen dat de agressor een strafblad krijgt.
 • Het toegangsverbod wordt besproken met de behandelend huisarts.
 • Bij een toegangsverbod grijpt de politie in als de agressor toch in het Gezondheidshuis komt.
 • Tijdens het verbod blijft de agressor bij de politie geregistreerd (maximaal één jaar).

Overige gevolgen

Als ten gevolge van een agressie-incident schade ontstaat, zal het Gezondheidshuis de agressor/veroorzaker aansprakelijk stellen. Het gaat hierbij om directe schade zoals vernieling van andermans eigendommen.

Als ten gevolge van een agressie-incident indirecte kosten worden gemaakt kan het Gezondheidshuis of de medewerker deze kosten verhalen op de agressor/ver­oorzaker.