Gezondheidshuis

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier, dat via het Landelijk Schakelpunt met uw toestemming beschikbaar wordt gesteld aan andere zorgverleners. De continuïteit van zorg en de veiligheid van uw geneesmiddelengebruik is hierdoor gewaarborgd. U dient uw keuze kenbaar te maken via www.ikgeeftoestemming.nl of in het Gezondheidshuis.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?