Gezondheidshuis

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier, dat via het Landelijk Schakelpunt met uw toestemming beschikbaar wordt gesteld aan andere zorgverleners. De continuïteit van zorg en de veiligheid van uw geneesmiddelengebruik is hierdoor gewaarborgd. U dient uw keuze kenbaar te maken via www.ikgeeftoestemming.nl of in het Gezondheidshuis.