Gezondheidshuis

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier, dat via het Landelijk Schakelpunt met uw toestemming beschikbaar wordt gesteld aan andere zorgverleners. De continuïteit van zorg en de veiligheid van uw geneesmiddelengebruik is hierdoor gewaarborgd. U dient uw keuze kenbaar te maken via www.ikgeeftoestemming.nl of in het Gezondheidshuis.

Privacy verklaring

Stichting Gezondheidszorg Stadshagen gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Stichting Gezondheidszorg Stadshagen informeert patiënten indien Stichting Gezondheidszorg Stadshagen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.


Patiënten uitleg brief Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring verstrekken medische gegevens aan derde(n)

RECENT NIEUWS