Het Gezondheidshuis Stadshagen is een erkende stage-verlenende instantie. Beroepspraktijkvorming (BPV) staat voor opleiden in de praktijk. Dit gebeurt in samenspraak met de onderwijsinstelling en het kennis -centrum Calibris, dat leerbedrijven erkent en ondersteunt. Het regelen van een stageplaats verloopt via de studie- of stagebegeleider.

De zorgverleners in opleiding werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ervaren professional.