Gezondheidshuis

Het Gezondheidshuis Stadshagen is een erkende stage-verlenende instantie. Beroepspraktijkvorming (BPV) staat voor opleiden in de praktijk. Dit gebeurt in samenspraak met de onderwijsinstelling en het kennis -centrum Calibris, dat leerbedrijven erkent en ondersteunt. Het regelen van een stageplaats verloopt via de studie- of stagebegeleider.

De zorgverleners in opleiding werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ervaren professional.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?