Menu tonen

Veel gezondheidsinformatie vindt u op Thuisarts.nl - wij verwijzen hier vaak ook naar voor verdere informatie en advies. Twijfelt u of u een afsrpaak moet maken, check dan ook een Moetiknaardedokter.nl - of u belt de praktijk om dit te bespreken.

MijnGezondheid.net

Via MijnGezondheid.net kunt u via internet meteen een afspraak maken met uw huisarts of praktijkassistente, of een e-consult aanvragen bij uw huisarts.
MijnGezondheid.net (MGn) biedt u nog veel andere voordelen. MGn is ook toegankelijk vanaf tablet of mobiele telefoon. MijnGezondheid.net is een veilige web omgeving en is alleen te gebruiken via uw DigiD. 

Aanmelden voor MijnGezondheid.net

Klik hier als u zich wilt aanmelden. Zodra u zich heeft aangemeld op het portaal van MijnGezondheid.net krijgt uw huisarts/apotheek hiervan bericht. Wij sturen u dan een bevestiging en zorgen ervoor dat u binnen 5 werkdagen gebruik kunt maken van uw zorgdossier thuis. De eerste keer dat u thuis inlogt tekent u digitaal het contract voor veilige en betrouwbare uitwisseling van uw gegevens met huisartsenpraktijk en apotheek.

Lees de algemene informatie en voorwaarden goed door voordat u uw (digitale) handtekening zet. Heeft u vragen, dan leggen we het u graag uit.

Telefonisch

Voor een afspraak met één van de huisartsen, praktijkondersteuners of doktersassistentes, kunt u bellen op: maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur.
Tel (038) 426 24 02

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen belt u:

  • voor het aanvragen van een (telefonisch) consult of huisbezoek zo mogelijk voor 11.00 uur
  • voor uitslagen van onderzoek zo mogelijk tussen 13.00 - 17.00 uur

Om de spreekuren efficiënt te plannen vraagt de doktersassistente u naar de reden van het consult. Hierdoor kan de arts zich zo nodig voorbereiden. Geeft u aan wanneer u meer tijd nodig heeft, zoals bij het bespreken van twee of meer klachten. Wij plannen dan extra tijd voor u.

Spoedlijn

in geval van nood tijdens opening: Spoedlijn (038) 426 24 09
In geval van nood buiten opening: Huisartsenpost Zwolle (0900) 333 6 333


Adres:
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Voor Apotheek spoedzorg klikt u hier.

Receptenlijn

Receptenlijn 24 uur per dag (038) 426 24 01

Urine

Urine voor onderzoek inleveren vóór 10.00 uur – print hier het formulier voor urineonderzoek.
’s Middags na 15.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.

Afspraak annuleren

Belt u de doktersassistente tijdig als een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Iemand anders kan dan op uw tijdstip komen.

Huisbezoek

Als u vanwege ziekte of andere medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat onze huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen u thuis bezoeken.

Opvragen uitslagen

Uitslagen van bloedonderzoek, röntgenfoto’s e.d. kunt u het beste tussen 13.00 en 16.00 uur opvragen. U kunt zich ook aanmelden voor MijnGezondheid.net . Dan krijgt u uw bloeduitslagen thuis.

Eigen risico

Een bezoek aan uw huisarts gaat niet ten koste van uw eigen risico. Realiseert u zich echter dat aangevraagde vervolgonderzoeken door de huisarts, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek en kweken, wèl kunnen vallen onder het Eigen Risico. Ook verwijzingen naar specialist, psychotherapeuten e.d. vallen onder uw Eigen Risico.

Verwijzingen

Indien er een verwijzing nodig is voor een andere zorgverlener, zullen wij u de verwijsbrief (direct) meegeven  of deze digitaal naar de specialist versturen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om meer tijd te nemen voor het schrijven van een uitgebreide verwijsbrief. In die gevallen vragen wij u of u de verwijsbrief per mail wilt ontvangen of bezorgd wilt hebben op uw huisadres. Als u dat niet wilt, kunt u de verwijsbrief alsnog ophalen bij de praktijk.

Verklaringen en keuringen

De huisarts mag géén medische verklaring afgeven voor patiënten die bij hem/haar ingeschreven zijn. Ook mag de huisarts geen keuringen verrichten voor eigen patiënten (we doen deze overigens ook niet voor anderen). Wel verstrekt de huisarts aan bevoegde instanties medische informatie. Dit doet de arts alleen na een schriftelijk verzoek met gerichte vragen en met uw instemming (handtekening). Lees hier meer.