Menu tonen

 echo therapie

Wat is echografie?

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen, zoals bijvoorbeeld: irritaties aan en verkalking van pezen (bijvoorbeeld rond de schouder), afwijkingen aan de achillespees, hielspoor of een slijmbeursontsteking.
Door echografisch onderzoek is het mogelijk een scherpe diagnose te stellen en u de juiste behandeling te geven. Door het periodiek onderzoek, kunnen wij samen met u het behandeltraject nauwgezet volgen.
Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist.

Wat heeft echografie te bieden?

Musculoskeletal Ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak als nodig herhaald worden. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de bewegende beelden – dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts stilstaande beelden opleveren. Tijdens een echografisch onderzoek kan de patiënt actief meedoen door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten zich voordoen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

  • ontstekingen
  • rupturen/leasies
  • vochtophopingen
  • cystes

Wat levert het op?

Het gebruik van echografie heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermoedelijke pathologie? van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee een gerichter behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast.