Menu tonen

Afhankelijk van de contractafspraken met uw zorgverzekeraar kunnen wij de meeste geneesmiddelen rechtstreeks declareren. Voor bepaalde geneesmiddelen geldt dat u de nota zelf moet indienen bij uw verzekering.

Verrekening

Afhankelijk van de contractafspraken met uw zorgverzekeraar kunnen wij de meeste geneesmiddelen rechtstreeks declareren. Voor bepaalde geneesmiddelen geldt dat u (een gedeelte) in de apotheek moet betalen.

Preferentiebeleid

Veel zorgverzekeraars hanteren een zogenaamd preferentiebeleid, wat inhoudt dat uw zorgverzekeraar bepaalt welk merk van een geneesmiddel wordt vergoed. Dit beleid wordt jaarlijks herzien. Het kan dus gebeuren dat u elk jaar een ander doosje krijgt van hetzelfde geneesmiddel. Wilt u een ander merk dan het merk dat uw verzekeraar vergoedt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden vindt u hier.

Automatische incasso

Gebruikt u geneesmiddelen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar en wilt u deze betalen door middel van een rekening achteraf, dan vragen wij een doorlopende automatische incasso van u.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?