Menu tonen

Roken is de belangrijkste veranderbare factor in het voorkomen van een ziekte. Het is iets wat je zelf in de hand hebt. Maar het is geen gemakkelijke taak. Uit onderzoek is gebleken dat begeleiding bij het stoppen met roken de slagingskans van een stoppoging verhoogt.

Het stoppen-met-roken programma bestaat uit gedragsmatige ondersteuning of uit een combinatie van gedragsmatige ondersteuning en nicotine-vervangende middelen en/of geneesmiddelen.

Wordt het vergoed?

De gedragsmatige ondersteuning valt meestal onder de basisverzekering (check dit wel bij uw eigen zorgverzekeraar). De nicotine-vervangende middelen en/of medicatie vallen onder uw eigen risico. Wat dit gaat kosten kan per zorgverzekeraar verschillen.

Waar bestaat de begeleiding uit?

Tijdens het eerste gesprek (40 minuten) wordt het rookgedrag in kaart gebracht en het plan van aanpak opgesteld. De volgende gesprekken (persoonlijk of telefonisch) zijn ter ondersteuning van het stoppen met roken. Verder wordt er advies gegeven over het gebruik van geneesmiddelen of nicotine-vervangers en het voorschrijven ervan. De begeleiding wordt gegeven door Mariëlle Veldman, praktijkverpleegkundige en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Hoe kan ik deelnemen aan het stoppen-met-roken programma?

U kunt daarvoor bellen met de assistente. Zij zal een afspraak inplannen.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?