Samenwerken tussen verschillende professionals is belangrijk om bewoners een behandeling te bieden, zo dicht mogelijk bij huis.

Welke behandeling hebben bewoners in de wijk eigenlijk nodig? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een analyse laten uitvoeren van dit gebied. Gekeken is onder andere naar de samenstelling van de bevolking, maar ook naar welke zorgvragen veel voor komen en hoe het bijvoorbeeld zit met de leefstijl. Tijdens een bijeenkomst met meer dan 40 professionals, uiteenlopend van wijkagent tot apotheker, hebben we vier thema’s gekozen om ons op te richten. Dit zijn:

  • De eerste 1000 dagen van een kind (van zwangerschap tot 2 jarige leeftijd), waarbij we als doel hebben een gelijke start voor ieder kind. Elke eerste vrijdag van de maand is er een wandelgroep voor jonge ouders en kind, klik hier voor meer informatie. 
  • Leefstijl en bewegen, het doel is hierbij meer mensen laten bewegen.
  • Burn out en stressklachten, daarbij stellen we als doel het normaliseren van de eisen die mensen aan zichzelf stellen en het vergroten van de zelfredzaamheid.
  • Ouderen, het vergroten van de participatie.