Menu tonen

De DOKTERSASSISTENTEN hebben binnen de huisartsenpraktijk een belangrijke taak. Zowel telefonisch als aan de balie zijn zij het eerste aanspreekpunt voor patiënten, zij regelen het spreekuur, verzorgen het instrumentarium, doen de administratie en beheren de dossiers.

Om uw afspraak met de huisarts zo optimaal mogelijk te laten verlopen, vragen de assistenten om zoveel mogelijk informatie. Soms kunnen zij u daarmee zelf al een advies geven.

De doktersassistenten zijn breed opgeleid en voeren zelfstandig veel taken uit. Ze hebben een eigen spreekuur voor de volgende zaken:

 • bloeddruk meten
 • bloed afnemen voor bepaling van glucose of bloedarmoede
 • het geven van injecties
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)
 • audiometrie
 • oren uitspuiten
 • het verzorgen van wonden
 • urineonderzoek
 • het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • het assisteren bij kleine chirurgische ingrepen
 • het aanstippen van wratten

Doktersassistente

Van links naar rechts: Monique Coelingh, Almira Basic, Corien Penninkhof, Annelies van Oene, Rinske de Ridder, Angelique Bangma, Wilma Dutij en Rosanne Mondria. Niet op de foto: Ineke Arnoldink en Renate van der Linde.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?