Menu tonen

 1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van Fysiotherapie Gezondheidshuis van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap is doorlopend en opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is een maand.

3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

4. Kosten voor de training zijn € 33,00 per maand, ongeacht de opkomst van de deelnemer. Deze kosten worden maandelijks door pin betaling verrekend tijdens de training.

5. In de startmaand wordt het tarief naar rato berekend, afhankelijk van de startdatum van de deelnemer. In de daarop volgende maanden zijn de kosten € 33,00 per maand.

6. Het lidmaatschap geeft recht op één keer per week een training op een vaste dag en tijdstip.

7. Onze fitnessabonnementen zijn per maand. In de maanden die 5 weken bevatten wordt er 5 keer training gegeven. Deze extra trainingen compenseren eventuele uitval door feestdagen. Feestdagen worden dus NIET ingehaald.

8. Tijdens vakantieperiodes behoudt het Gezondheidshuis zich het recht voor om groepen samen te voegen. 

9. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

10. Voorwaarde voor deelname aan training is het training en sportkleding, het dragen van schone sportschoenen en het meenemen van een handdoek voor de hygiëne.

11. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk te houden voor de gevolgen van een eventueel letsel dat het lid oploopt tijdens de training.

12. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen.

13. De algemene regels voor het gebruik van de oefenzaal ten aanzien van omgang met de apparatuur, hygiëne en schoonhouden van de zaal gelden. Een lid dient de instructies van de fitness trainer op te volgen.

14. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

15. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen hanteert te allen tijde de huisregels. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en het lid verplicht zich deze verplicht zich deze huisregels na te leven.

01-01-2024