Menu tonen

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van Fysiotherapie Gezondheidshuis van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap is doorlopend en opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is een maand.

3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

4. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €25,-.

5. Kosten voor de training zijn €30,- per maand, ongeacht de opkomst van de deelnemer. Deze kosten worden maandelijks door pin betaling verrekend.

6. In de startmaand wordt het tarief naar rato berekend, afhankelijk van de startdatum van de deelnemer. In de daarop volgende maanden zijn de kosten € 30,00 per maand.

7. Het lidmaatschap geeft recht op één keer per week een training op een vaste dag en tijdstip. Bij afwezigheid van de deelnemer kan de les in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald, mits er die week          plaats is in een andere groep.

8. Wanneer een training niet door kan gaan doordat deze op een feestdag valt of doordat de begeleider afwezig is zal deze indien mogelijk op een ander moment worden gepland.

9. Tijdens vakantieperiodes behoudt het Gezondheidshuis zich het recht voor om groepen samen te voegen.

10. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

11. Voorwaarde voor deelname aan training is het training en sportkleding, het dragen van schone sportschoenen en het meenemen van een handdoek voor de hygiëne.

12. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk te houden voor de gevolgen van een eventueel letsel dat het lid oploopt tijdens de training.

13. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen.

14. De algemene regels voor het gebruik van de oefenzaal ten aanzien van omgang met de apparatuur, hygiëne en schoonhouden van de zaal gelden. Een lid dient ten alle tijden de instructies van de instructeur op te volgen.

15. U en wij houden ons aan de actueel geldende regels van Rijksoverheid mbt het Coronavirus, zie website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

16. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

17. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen hanteert te allen tijde de huisregels. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en het lid verplicht zich deze huisregels na te leven.

 

RECENT NIEUWS