Menu tonen

1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van Fysiotherapie Gezondheidshuis van het door haar gehanteerde inschrijfformulier.

2. Het lidmaatschap is doorlopend en opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is een maand.

3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

4. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €25,-.

5. Kosten voor de training zijn €30,- per maand, ongeacht de opkomst van de deelnemer. Deze kosten zullen via automatische incasso maandelijks worden verrekend.

6. In de startmaand wordt het automatische incasso tarief naar rato berekend, afhankelijk van de startdatum van de deelnemer. In de daarop volgende maanden wordt € 30,00 per maand geïncasseerd.

7. Het lidmaatschap geeft recht op één keer per week een training op een vaste dag en tijdstip. Wanneer er meerdere fitness uren in de week zijn kan bij afwezigheid van de deelnemer de les in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald.

8. Wanneer een training niet door kan gaan doordat deze op een feestdag valt of doordat de begeleider afwezig is zal deze indien mogelijk op een ander moment worden gepland.

9. Tijdens vakantieperiodes behoudt het Gezondheidshuis zich het recht voor om groepen samen te voegen.

10. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen het recht om het lidmaatschap te beëindigen.

11. Voorwaarde voor deelname aan training is het training en sportkleding, het dragen van schone sportschoenen en het meenemen van een handdoek voor de hygiëne.

12. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk te houden voor de gevolgen van een eventueel letsel dat het lid oploopt tijdens de training.

13. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen is niet aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van eigendommen.

14. De algemene regels voor het gebruik van de oefenzaal ten aanzien van omgang met de apparatuur, hygiëne en schoonhouden van de zaal gelden. Een lid dient ten alle tijden de instructies van de instructeur op te volgen.

15. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.

16. Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen hanteert te allen tijde de huisregels. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en het lid verplicht zich deze huisregels na te leven.

 

RECENT NIEUWS