Menu tonen

bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

De bekkentherapeut behandelt zowel mannen als vrouwen met problemen in de bekkenregio. Onder de bekkenregio wordt verstaan: de spieren van het bekken en de bekkenbodemspieren, de lage rug regio en de heupen.

Binnen ons Gezondheidshuis hebben wij bekkentherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van bekkenklachten bij zwangerschap.

Mogelijke indicaties bij bekkenklachten of pijn rondom bekkenregio:

  • pijn in lage rugregio
  • pijn bij de heupen
  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling

Vergoeding bekkenfysiotherapie

Omdat wij geen geregistreerd bekkenfysiotherapeut zijn, maar fysiotherapeuten met als aandachtsgebied: klachten van de bekkenbodem, valt deze therapie onder de reguliere fysiotherapeutische behandeling.