Menu tonen

Marielle Veldman POH lichter

Mariëlle Veldman - Praktijkverpleegkundige (PVK)

Marielle is onze praktijkverpleegkundige. Zij speelt een belangrijke rol bij de zorg voor patiënten met diabetes (suikerziekte), chronische longziekten (astma en COPD) en patiënten met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Ook is zij betrokken bij de ouderenzorg. Zij coördineert de zorg voor deze kwetsbare groep binnen de praktijk.
Wilt u stoppen met roken – dan kunt u bij Mariëlle terecht voor begeleiding. De zorg die zij verleent gaat in nauw overleg en samenwerking met de huisartsen en assistentes.Een gezonde en passende leefstijl staat voorop bij de (zelf)zorg voor chronische ziekte. Binnen het Gezondheidshuis worden verschillende leefstijlprogramma’s aangeboden. We werken daarbij samen met andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeuten en de diëtiste.

Rene Tenhagen

René Tenhagen - Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

 

 

Joyce van der Veen - Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
(POH-GGZ)

 Volwassenen, jongeren of kinderen met psychische problemen kunnen binnen huisartspraktijk De Verbinding terecht bij onze praktijkondersteuner GGZ 
René en Joyce.
Dit kan door een eenmalig gesprek of kortdurende behandeling. Ook bieden ze zorg aan kinderen (en hun ouders) voor diagnostiek en begeleiding bij gedrags- en opvoedingsproblemen. Waar nodig kunnen ze u doorverwijzen  naar passende hulpverlening binnen de regio. U kunt in overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar de praktijkondersteuner GGZ.

 

 

 

Anja Alburg- Jeugd- en Gezinswerker vanuit het Sociaal Wijkteam Zwolle,

één dag in de week werkzaam bij de Verbinding.

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij Anja terecht met vragen over opvoeding, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren. Zij gaat met u in gesprek, biedt praktische tips en handvatten, kan u ondersteunen bij gesprekken met school, netwerk etc. Waar nodig kan zij u en/of uw kind doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Uw huisarts kan u verwijzen naar de jeugd- en gezinswerker. Een consult bij de jeugd- en gezinswerker is kosteloos.

 

Een consult bij de praktijkondersteuner valt onder de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico.

Wat vindt u?

Bij de introductie van onze nieuwe website hebben wij er voor gekozen om “u” te gebruiken als aanspreektitel. Bij een evaluatie hebben we ons afgevraagd wat u prettiger vindt; “u” of “jij”. Daar hebben we nu iets op gevonden.

U kunt nog de hele maand april en tot 1 mei uw stem uitbrengen via deze online peiling. Graag nodigen we alle bezoekers van de website hiervoor uit. In mei plaatsen we de uitkomst op de website.

Hoe wilt u via de website worden aangesproken?