Menu tonen

gerriet IMG 20200612 WA0011

Gerriët Schoonhove - Praktijkondersteuner (POH-S)

Gerriët Schoonhoven is praktijkondersteuner voor patiënten met chronische ziekten. De praktijkondersteuner speelt een belangrijke rol bij de zorg voor patiënten met diabetes (suikerziekte), chronische longziekten (astma en COPD) en patiënten met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Wilt u stoppen met roken – dan kunt u bij de praktijkondersteuner terecht voor begeleiding. De zorg die ze verleent gaat in nauw overleg en samenwerking met de huisartsen en assistentes. Een gezonde en passende leefstijl staat voorop bij de (zelf)zorg voor chronische ziekte. Binnen het Gezondheidshuis worden verschillende leefstijlprogramma’s aangeboden. We werken daarbij samen met andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeuten en de diëtisten.

 
BIG nr Gerriët 59908574630

Charlotte Verlaan POH S De Verbinding 89063327030

Charlotte Verlaan POH - S 

werkzaam op dinsdag en donderdag 

BIG nr 89063327030

 

Joyce van der Veen VB2

Joyce van der Veen - Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
(POH-GGZ)

Volwassenen, jongeren of kinderen met psychische problemen kunnen binnen huisartspraktijk De Verbinding terecht bij onze praktijkondersteuner GGZ. Dit kan door een eenmalig gesprek of kortdurende behandeling. De POH-GGZ biedt zorg aan kinderen (en hun ouders) voor diagnostiek en begeleiding bij gedrags- en opvoedingsproblemen. Waar nodig kunt u worden doorverwezen  naar passende hulpverlening binnen de regio. U kunt in overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar de praktijkondersteuner GGZ.

 BIG nr 19008416330

Ingeborg Jager POH

Ingeborg Jager - Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
(POH-GGZ)

werkzaam op maandag en vanaf 3 juni ook op donderdag

Anja Albracht VB

Anja Alburg- Jeugd- en Gezinswerker vanuit het Sociaal Wijkteam Zwolle
éën dag in de week werkzaam bij de Verbinding.
Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij Anja terecht met vragen over opvoeding, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren. Zij gaat met u in gesprek, biedt praktische tips en handvatten, kan u ondersteunen bij gesprekken met school, netwerk etc. Waar nodig kan zij u en/of uw kind doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Uw huisarts kan u verwijzen naar de jeugd- en gezinswerker. Een consult bij de jeugd- en gezinswerker is kosteloos.

Een consult bij de praktijkondersteuner valt onder de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico.