Menu tonen

2023 Tarieven Fysiotherapie Gezondheidshuis
(bij niet aanvullende verzekering)

Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 42,00
Individuele zitting DAM (manueel) therapie  € 42,00 
Individuele zitting kinderfysiotherapie € 55,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 59,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 59,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,80
Telefonische zitting € 20,50
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 31,50
 Fitness 1 uur per week, maandabonnement € 31,50 

Een fysiotherapeutische behandeling met gebruik van EPTE, Shockwave, Echo of Dry Needling valt onder een zitting reguliere fysiotherapie ad € 42,00. 

Contracten 2023

Klik hier voor informatie over zorgverzekeraars waarmee wij in 2023 gecontracteerd zijn. 

Kosten fysiotherapie

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed, vanaf de 21e behandeling bij een aandoening op de chronische lijst en krijgt u te maken met een verplicht eigen risico. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico. U kunt er ook voor kiezen fysiotherapie zelf te betalen, zonder aanvullende verzekering.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Raadpleeg dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering voor het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen indien de aandoening vermeld staat op de chronische lijst vanuit de Zorgverzekeringswet.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening, voorkomend op de chronische lijst? Dan krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer u deze niet heeft of onvoldoende, betaalt u de behandelingen (deels) zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar vanuit uw aanvullende verzekering. Indien boven het maximum aantal vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering komt, of wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, dient u de behandelkosten zelf te betalen.

Chronische lijst

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze staan vermeld in de zogenaamde chronische lijst en bevat veel medische termen. Voor meer uitleg hierover kunt u ook uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut benaderen en vragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat en hoe dit vergoed wordt.

Verandering vergoeding fysiotherapie voor COPD per 1 januari 2019  

Lees meer informatie op zorgvergoeding.com

Eigen risico basisverzekering

Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van € 385,00. Indien fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dan zult u eerst uw eigen risico moeten betalen (tenzij deze al is betaald voor andere zorg uit de basisverzekering). Op deze pagina leest u meer over het eigen risico

Wat als u een aanvullende verzekering niet kunt betalen?

De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat (de gemeentepolis), die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. De verzekering is voor hen betaalbaar omdat de gemeente meebetaalt aan de premie. Informeer bij uw gemeente, of ga naar www.gezondverzekerd.nl en klik op uw gemeente.

Fysiotherapie zelf betalen

Zonder aanvullende verzekering betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf. U zult dus de afweging moeten maken: fysiotherapie zelf te betalen als er iets gebeurt of een (maandelijkse) premie betalen voor een aanvullend pakket met een dekking voor fysiotherapie. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal behandelingen dat u nodig heeft om te herstellen van uw aandoening. 

2022 Tarieven Fysiotherapie Gezondheidshuis
(bij niet aanvullende verzekering)

Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 40,00
Individuele zitting DAM (manueel) therapie € 40,00
Individuele zitting kinderfysiotherapie € 52,50
   
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
   
Telefonische zitting € 19,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00
   
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 30,00