Menu tonen

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID 19.

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen die lang kunnen aanhouden. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of u in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Herstelzorg bij fysiotherapie kan u helpen om uw conditie en spierkracht die tijdens de doorgemaakte COVID-19 is afgenomen weer te optimaliseren. Daarnaast besteden wij aandacht aan het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten, de verdeling van uw belasting ten opzichte van uw belastbaarheid.

Fysiotherapie Gezondheidshuis biedt herstelzorg aan in de vorm van kleine oefengroepen na doorgemaakte COVID-19. Op deze manier komt u in contact met lotgenoten waarin ervaringen en erkenning kunnen worden uitgewisseld. Voor ons staat persoonlijke begeleiding en zorg op maat centraal. Samen met uw fysiotherapeut wordt een voor u geschikt trainingsprogramma en begeleiding opgesteld. Tot slot kijkt de fysiotherapeut samen met u of er behoefte is aan verdere multidisciplinaire zorg die binnen het Gezondheidshuis tot uw beschikking staat.

Vergoeding

Indien u via uw (huis)arts wordt doorverwezen voor herstelzorg na doorgemaakte COVID-19 dan komt u in aanmerking voor vergoeding van herstelzorg vanuit de basisverzekering gedurende een half jaar, waarbij eerst het wettelijk verplicht eigen risico ad € 385,00 wordt aangesproken per kalenderjaar, onder voorwaarde dat u bereid bent deel te nemen aan effectonderzoek. Deze vergoeding bestaat uit maximaal 50 behandelingen.

Na een half jaar wordt er opnieuw geëvalueerd door uw fysiotherapeut en (huis)arts of de herstelzorg verlengd dient te worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. Wanneer er door de medisch specialist na 6 maanden blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.

Deze herstelzorg wordt tot 1 augustus 2021 vergoed uit het basispakket. Bovenstaande informatie geldt vanaf 18 juli 2020 en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Voor paramedische herstelzorg die is aangevangen op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Vraag voor actuele informatie met betrekking tot vergoeding naar uw fysiotherapeut of uw zorgverzekeraar. Voor informatie vanuit de Rijksoverheid klikt u hier.  

covid herstelzorg