Nieuws

Cliëntenraad Gezondheidshuis Stadshagen
Sinds de zomer van 2021 heeft het Gezondheidshuis Stadshagen een cliëntenraad. Dat is een soort ‘adviesraad’ die bestaat uit vijf cliënten van het Gezondheidshuis. Als cliëntenraad zetten we ons in voor de belangen van de patiënten van het Gezondheidshuis en de gezondheid in Stadshagen. We denken mee over nieuwe ontwikkelingen. En we brengen signalen die we krijgen onder de aandacht van het Gezondheidshuis.

Invloed
Als cliëntenraad hebben we invloed op het (nieuwe) beleid. Wettelijk is vastgelegd dat bepaalde plannen en besluiten eerst worden besproken met de cliëntenraad. De cliëntenraad moet daar dan over adviseren of ermee instemmen, voordat een besluit wordt uitgevoerd. We zullen voorstellen steeds kritisch bespreken. De belangen van de patiënten staan daarbij centraal.

Wat doet de cliëntenraad?
Het is belangrijk dat een patiënt goede zorg krijgt. Ook moet een patiënt zich zo veel mogelijk op zijn gemak en gehoord voelen. Daarom horen we ook graag van u hoe u de zorg ervaart. Bijvoorbeeld: Bent u vriendelijk te woord gestaan? Voelt u zich begrepen en bediend?  Kreeg u duidelijke informatie van de dokter of de fysiotherapeut? Is de bewegwijzering duidelijk?

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er voor het gemeenschappelijke belang van alle cliënten. Het gaat dus niet om de situatie van één patiënt. Heeft u een persoonlijke klacht? Dan kunt u daarvoor de klachtenprocedure volgen die u ook op deze website kunt vinden.

Contact en reacties
Om onze rol goed te kunnen vervullen, vinden we het heel belangrijk om te weten hoe u de zorg van het Gezondheidshuis ervaart. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons een e-mail sturen met uw reactie en ideeën. Uw naam en contactgegevens zijn alleen nodig als u een reactie wilt ontvangen. U kunt ons per email bereiken via clientenraad@gezondheidshuis.nu.


Wie zijn wij?
De cliëntenraad van het Gezondheidshuis bestaat uit vijf onafhankelijke cliënten die in Stadshagen wonen: soms kort, soms al heel lang. Niemand van ons werkt dus bij het Gezondheidshuis. De cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Albertine Sjollema (voorzitter)
Madelijn van Tilborg (secretaris)
Anja de Vries
Nathalie van de Pol
Gerbert Hebbink

RECENT NIEUWS